tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Rodzaje kursów pierwszej pomocy

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz innych pracowników zakładu pracy. Rekomendujemy przeszkolenie całego personelu. Zgodnie z Kodeksem Pracy, art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3, każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osoby, która będzie odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku i obsługę apteczki. W każdym miejscu pracy powinna zostać wyznaczona do tego celu przynajmniej jedna osoba na zmianę.

Specjalizujemy się również w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Kursy pierwszej pomocy są obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w sektorze oświaty – nauczycieli, pracowników administracji, dyrektorów, pracowników fizycznych i innych.

Nie tylko dorośli powinni być szkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzimy również kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym oraz młodzieży licealnej. Organizujemy też szkolenia dla rodziców z nastawieniem na udzielenie pomocy dopasowanej do wieku dziecka. Zwiększenie świadomości rodziców na temat pierwszej pomocy dostosowanej do małych dzieci, przyczyni się w przyszłości do uratowania życia niejednego dziecka, bądź zapobiegnie niepełnosprawności dziecka powstałej w wyniku wypadku.

Opis kursów pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy są prowadzone przez strażaków-ratowników, którzy na co dzień pracują w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej ratując życie ludzi po wypadkach, pożarach i innych zdarzeniach. Szkolenia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie klienta. Przeprowadzane są w terminie wybranym przez Państwa. Nasz instruktor przyjeżdża do Państwa wraz z niezbędnym sprzętem szkoleniowym – fantomami, AED, kamizelką symulującą zadławienia, apteczką itd..