tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
AUDYT BHP

Audyt BHP w firmie

Audyt BHP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie służy wyłącznie wytykaniu błędów. To przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie i jednocześnie może uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób pracowników.

Czym jest audyt BHP

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy (włączając w to bezpieczeństwo podwykonawców, kontrahentów itd.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli BHP. Niewypełnienie ciążących zobowiązań może skutkować sankcjami karnymi i przymusem wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym w sytuacji wypadku przy pracy.

Każde tego typu zdarzenie nie tylko obciąża firmę finansowo i naraża na procesy sądowe, ale wpływa także na wizerunek przedsiębiorstwa. Audyt jest zatem rodzajem kontroli mającej na celu sprawdzenie zgodności stanu BHP z obowiązującymi normami. Wykonanie audytu pozwala następnej kolejności na sporządzenie ekspertyzy, w oparciu o którą pracodawca podejmuje działania naprawcze i prewencyjne.