tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
INSTRUKCJE BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy, określonym w przepisach prawa i egzekwowanym przez organy kontrolne (m.in. PIP, PIS) jest opracowanie i udostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli stanowiskowa instrukcja BHP będzie prawidłowo opracowana i przestrzegana to prawdopodobieństwo, że ulegniemy wypadkowi przy pracy zdecydowanie maleje.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Jest to dokument, który powinien znać każdy pracownik obsługujący dane urządzenie.