tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
SZKOLENIA PPOŻ. I EWAKUACYJNE

Praktyczne Szkolenia PPOŻ. i ewakuacyjne

Organizujemy praktyczne szkolenia PPOŻ. na terenie Bydgoszczy i okolic. Nasze szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji skierowane są dla pracowników wszystkich grup zawodowych. Podczas prowadzonego przez nas szkolenia w części teoretycznej dowiecie się Państwo, jakie przepisy regulują wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zwalczania pożarów, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz systemów gaśniczych na stałe wpisanych w budynek, a także proces ewakuacji.

Oferowane przez nas szkolenie PPOŻ. przygotuje Państwa do prawidłowej i jednocześnie bezpiecznej ewakuacji z obiektu. Zaprezentowane zostaną urządzenia gaśnicze oraz filmy obrazujące zjawiska pożarowe w obiektach. Po części teoretycznej pracownicy będą mogli przeżyć próbną ewakuację z użyciem sztucznego zadymienia, a także każdy z pracowników będzie miał możliwość praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Próbna ewakuacja budynków

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Obecnie, zgodnie z § 17.2. Rozporządzenia z 7 czerwca w 2010 r. w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników: w szczególności szkoły, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać przynajmniej raz na rok jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.