tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE

Podstawowe informacje

Szkolenia BHP – informacje ogólne

Obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z Kodeksu pracy i jest przejawem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracownika, z oderwaniem od wykonywanych obowiązków, co oznacza, że szkolenia BHP są organizowane w dniu, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Szkolenia BHP są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Koszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca. Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP

Nowozatrudnione osoby nim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – które dzieli się na: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie okresowe BHP

Pierwsze szkolenie okresowe BHP musi się odbyć w ciągu roku od zatrudnienia lub w przypadku osób kierujących – max. 6 miesięcy od szkolenia wstępnego/od daty zatrudnienia. Po przejściu szkolenia, a co za tym idzie aktualizacji wiedzy i zaznajomienia z nowymi przepisami i regulacjami wydawane jest zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Szkolenie okresowe BHP jest ważne:

Przed upływem roku, 3 lub 5 lat szkolenie okresowe BHP musi zostać przeprowadzone ponownie.