tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.