tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
AUDYT PPOŻ.

Audyt PPOŻ

Audyt PPOŻ, czyli audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej polega na analizie istniejącego w budynku stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Przepisy nakładają mnóstwo zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Aby je wszystkie spełnić, niezbędna jest pomoc profesjonalistów z danej branży. W tym celu skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości, dodatkowo chroniąc przed konsekwencjami prawnymi.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową jest odpowiedzialny bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Niedopełnienie aktualnie obowiązujących przepisów grozi sankcjami karnymi, a w przypadku wystąpienia pożaru lub pojawienia się innego zagrożenia może grozić odpowiedzialnością karną, dużymi stratami materialnymi oraz niewypłaceniem ubezpieczenia.