tel: 724 521 699       e-mail: biuro@bhpbydgoszcz.com
PRZEGLĄD I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PPOŻ.

Przegląd i konserwacja urządzeń ppoż.

Zgodnie z przepisami właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przeciwpożarowych. Głównie do wyposażenia budynku w potrzebne urządzenia i narzędzia przeciwpożarowe, przygotowania obiektu do przeprowadzenia akcji ratunkowej, zapoznania pracowników z zasadami przeciwpożarowymi.

Istotną kwestią jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w celu ich sprawnego funkcjonowania.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przegląd i konserwacja na przykładzie wybranych urządzeń ppoż: